Forschergruppe SigMaSense des FG EMSForschergruppe SigMaSense des FG EMS

Forschergruppe SigMaSense

Group Management: Dr.-Ing. Römer, Florian

     
Dr.-Ing. Florian RömerTU Ilmenau
Dr.-Ing. Florian Römer

Dr.-Ing. Römer, Florian (FhG)

Telefon: +49 3677 69-4286
Büro: Helmholtzbau Zimmer H1516a
Mail: florian.roemer@izfp.fraunhofer.de

Mehr Informationen zu Dr.-Ing. Römer finden Sie hier

Fabian KriegTU Ilmenau
Fabian Krieg

Krieg, Fabian (FhG)

Telefon: +49 3677 69-4292
Büro: Helmholtzbau Zimmer H1516
Mail: fabian.krieg@izfp.fraunhofer.de

Lohnhardt, Christian Peter Ernst (FhG)

Telefon: +49 3677 69-4292
Büro: Helmholtzbau Zimmer H1516

Mail: christian.peter.ernst.lohnhardt@izfp.fraunhofer.de

 

Perez Mejia, Eduardo Jose (TU)

Telefon: +49 3677 69-4298
Büro: Helmholtzbau Zimmer H1516
Mail: eduardo-jose.perez-meja@tu-ilmenau.de

 

Wang, Han (FhG)

Telefon: +49 3677 69-4292
Büro: Helmholtzbau Zimmer H1514
Mail: han.wang@izfp.fraunhofer.de

Sayako, Kodera (FhG)

Telefon: -
Büro: Helmholzbau Zimmer H1514
Mail: sayako.kodera@tu-ilmenau.de

Ardic, Cemil Emre (FHG)

Telefon: -
Büro: Helmholtzbau Zimmer H1516
Mail: cemil-emre.ardic@tu-ilmenau.de

Cakiroglu, Ozan (FHG)

Telefon: -
Büro: Helmholtzbau Zimmer H1516
Mail: ozan.cakiroglu@tu-ilmenau.de

Hassanin, Jasmien 

Telefon: +49 157 39071630
Büro: Helmholtzbau Zimmer H1516
Mail: jasmien.tarek.fathy.hassanin@izfp.fraunhofer.de